appnybjtp

சிறப்பு இயந்திரம் (SPM) கட்டுப்படுத்தி

சிறப்பு இயந்திரம் (SPM) கட்டுப்படுத்தி

விண்ணப்பம்:சிறப்பு இயந்திரம் (SPM)
NEWKer இன் CNC கன்ட்ரோலர், அரைக்கும் இயந்திரங்கள், பிளானர்கள், போரிங் மெஷின்கள், டிரில்லிங் மெஷின்கள், ஃபோர்ஜிங் மெஷின்கள், கியர் ஹாப்பிங் மெஷின்கள் போன்ற பல்வேறு சிறப்பு இயந்திரங்களின் பயன்பாட்டையும் ஆதரிக்கிறது. கட்டுப்படுத்தி இரண்டாம் நிலை உருவாக்கப்படலாம்.தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தனிப்பயனாக்கம் மற்றும் வடிவமைப்பை ஆதரிக்கவும்.